Εργοθεραπεία - Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

 
H Εργοθεραπεία είναι μια εξειδικευμένη θεραπεία και έχει ως βασικό της στόχο το άτομο να αναπτύξει ,και, στη συνέχεια, να διατηρήσει ικανότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση δραστηριοτήτων στην καθημερινή του ζωή.

Το παιδί δραστηριοποιείται σε τρείς βασικούς τομείς. Πιο συγκεκριμένα, στους τομείς της αυτοϋπηρέτησης, της παραγωγικότητας (προσχολικό και σχολικό πλαίσιο) και του ελεύθερου χρόνου. Αυτά ακριβώς είναι και τα πλαίσια, στα οποία παρεμβαίνει η Εργοθεραπεία, βοηθώντας το παιδί να λειτουργεί ανεξάρτητο, ενισχύοντας έτσι την αυτοπεποίθησή του.

Με την Εργοθεραπεία το παιδί:

 • Εκπαιδεύεται στον τομέα της σωματογνωσίας, δηλαδή μαθαίνει να διακρίνει τα μέλη του σώματός του, καθώς και να διακρίνει την δεξιά από την αριστερή πλευρά.
 • Γίνεται επιδέξιο σε δραστηριότητες αδρής κίνησης, αποκτώντας καλύτερο συντονισμό και ενισχύοντας τις ισορροπιστικές του αντιδράσεις.
 • Βελτιώνεται σε δραστηριότητες που απαιτούν λεπτή κινητικότητα. Εκπαιδεύεται στη χρήση μικροαντικειμένων με ορθότητα και ακρίβεια, καθώς και εδραιώνει τη δυναμική τριποδική σύλληψη στο μολύβι.
 • Ενισχύει τον αμφίπλευρο συντονισμό του, για την συντονισμένη χρήση κύριου-βοηθητικού χεριού και την εδραίωση πλευρίωσης.
 • Εκπαιδεύεται σε δραστηριότητες οπτικοκινητικού συντονισμού, όπου απαιτείται συντονισμένη δράση ματιού-χεριού, καθώς και οπτικής διάκρισης, δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την γραφή.
 • Βελτιώνεται στον τομέα των γραφοκινητικών δεξιοτήτων, αποκτώντας καλύτερη στάση σώματος και μυϊκό τόνο, καθώς και οπτικοχωρική και κιναισθητική αντίληψη, για την κατάκτηση προσανατολισμού στο χαρτί και την ορθή απόδοση αριθμών και γραμμάτων.
 • Αποκτά χωροχρονικό προσανατολισμό, μαθαίνοντας τις βασικές έννοιες του χώρου και του χρόνου.
 • Ενισχύει αντιληπτικές και γνωστικές δεξιότητες, όπως η κατηγοριοποίηση, η οπτικοακουστική μνήμη, η κριτική ικανότητα και η επίλυση προβλήματος.
 • Ενισχύει την βλεμματική του επαφή και την ικανότητα συγκέντρωσης, σημεία-«κλειδιά» για την εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Κοινωνικοποιείται, μαθαίνοντας να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του ανάλογα με τις συνθήκες και τους ρόλους που αναλαμβάνει.
 • Εντάσσεται στην διαδικασία του παιχνιδιού (κινητικό, συμβολικό, δημιουργικό , εκπαιδευτικό).
 • Εκπαιδεύεται σε Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής, με σκοπό την ανεξαρτητοποίηση του στους τομείς της σίτισης, της ένδυσης και της αυτοφροντίδας.

Μια από τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η Εργοθεραπεία είναι η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση. Η αισθητηριακή ολοκλήρωση εστιάζει κυρίως στην ολοκλήρωση τριών βασικών αισθήσεων:

 • της απτική αίσθησης (αφορά την αφή, τον πόνο, τη θερμότητα και την πίεση)
 • της αιθουσαίας αίσθησης (αναφέρεται σε δομές στο έσω αυτί -λαβύρινθος- που ανιχνεύουν την κίνηση και τις αλλαγές στη θέση της κεφαλής)
 • της ιδιοδεκτικής αίσθησης (αφορά τους μύες, τις αρθρώσεις και τους τένοντες που παρέχουν στο άτομο την ασυνείδητη αντίληψη της θέσης του σώματος στο χώρο).

Η διασύνδεσή τους αρχίζει να σχηματίζεται πριν τη γέννηση και συνεχίζει να αναπτύσσεται καθώς το άτομο ωριμάζει και αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του. Οι τρεις αισθήσεις δεν συνδέονται μόνο μεταξύ τους αλλά και με τις υπόλοιπες αισθήσεις στον εγκέφαλο. Αν και οι τρεις αυτές αισθήσεις είναι λιγότερο γνωστές από την όραση και την ακοή, είναι πολύ σημαντικές στη ζωή μας. Βασικά, μας επιτρέπουν να αντιλαμβανόμαστε, να αποτυπώνουμε και να αντιδράμε σε διαφορετικά ερεθίσματα στο περιβάλλον μας.

Η θεραπεία της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης εφαρμόζεται από εκπαιδευμένους θεραπευτές, σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο θεραπευτικό χώρο ώστε να επιτρέπει την εφαρμογή των αρχών της παρέμβασης. Στον θεραπευτικό χώρο υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός όπως κούνιες, αιώρες, μπάλες, στρώματα κ.α. που θα παρέχουν στο παιδί σωματοαισθητηριακά ερεθίσματα.
 
 
 
 
Στο κέντρο μας η διαγνωστική αξιολόγηση πραγματοποιείται ΔΩΡΕΑΝ, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.
 
 
 
Δεκτά όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Το κέντρο μας διαθέτει τερματικό μηχάνημα POS για χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες.