Ειδική Μάθηση - Δυσλεξία

 
 
 
 
Τα εξατομικευμένα προγράμματα παιδαγωγικής παρέμβασης (σχεδιάζονται με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε παιδιού), έχουν ως στόχο να καλύψουν τις γνωστικές ελλείψεις του, καθώς και να το βοηθήσουν να ανταποκριθεί μαθησιακά στις απαιτήσεις του σχολείου. Απευθύνονται σε παιδιά με:

 • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσγραφία, Δυσορθογραφία, Δυσαριθμησία κ.ά.)
 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και /ή Υπερκινητικότητα, ή με Διάσπαση Προσοχής.
 • Γενικευμένες Μαθησιακές Δυσκολίες. (δυσκολίες μάθησης που μπορεί να οφείλονται στο νοητικό δυναμικό, σε προβλήματα υγείας, σε ψυχοκοινωνικές και αρνητικές συναισθηματικές καταστάσεις κ.ά.)

Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες αναφέρονται σε παιδιά που έχουν φυσιολογική ή ανώτερη νοημοσύνη, ωστόσο, παρουσιάζουν σοβαρή υποεπίδοση σε κάποια
 
 
 
 
συγκεκριμένη σχολική ικανότητα όπως η ανάγνωση, η γραφή, η ορθογραφία και οι αριθμητικές δεξιότητες. Είναι εγγενείς, δηλαδή από τη γέννηση του παιδιού, και οριστικοποιούνται όταν το παιδί μπαίνει στη μάθηση. Εξελίσσονται με την ανάπτυξη του παιδιού και γι’ αυτό διαφοροποιούνται ως προς τις χαρακτηριστικές δυσχέρειες ανάλογα με την ηλικία.

Πιο συγκεκριμένα, η Δυσλεξία είναι η διαταραχή που αφορά την δυσχέρεια στην εκμάθηση των μηχανισμών της ανάγνωσης και κατ’ επέκταση κατανόησης του γραπτού λόγου, παρά τις νοητικές ικανότητες του παιδιού και την τάξη στην οποία φοιτά. Είναι μια δυσχέρεια του μαθητή στην επεξεργασία του γραπτού λόγου και συνοδεύεται από σημαντική δυσκολία εκμάθησης της ορθογραφίας και αυτοματοποίηση της ορθογραφικής ικανότητας. Δηλαδή είναι μία απροσδόκητη αποτυχία ή πολύ χαμηλή επίδοση στην ανάγνωση και τη γραφή, που δε δικαιολογεί η ηλικία, οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες και το νοητικό επίπεδο του παιδιού.

Οι συνηθισμένες δυσκολίες του δυσλεξικού μαθητή:

Ανάγνωση - Κατανόηση

 • Διαβάζει αργά/κομπιαστά/συλλαβιστά.
 • Δυσκολεύεται να κατανοήσει το κείμενο που διαβάζει.
 • Παραλείπει/αντικαθιστά/προσθέτει γράμματα, συλλαβές, λέξεις.
 • Αντικαθιστά λέξεις με άλλες που μοιάζουν οπτικά (π.χ. λαγουδάκια - λουλουδάκια)
 • «Χάνει» τη γραμμή όπου διαβάζει.
 • Έχει καλή κατανόηση του προφορικού σε αντίθεση με το γραπτό λόγο.

Γραφή - Ορθογραφία

 • Παραλείπει ή προσθέτει γράμματα (αμυγδαλές-αμυγδαλιές).
 • Αντιμεταθέτει γράμματα (πατρίδα-παρτίδα) ή συλλαβές (έβαλα-έλαβα).
 • Αντιστρέφει γράμματα.
 • Μπερδεύει γράμματα που μοιάζουν ακουστικά όπως β/φ, τ/π, γ/χ, θ/δ.
 • Μπερδεύει γράμματα που μοιάζουν οπτικά όπως ο/α, η/ω.
 • Κολλάει λέξεις μεταξύ τους ή αφήνει άσκοπα κενά.
 • Δεν τηρεί τους κανόνες στίξης (π.χ. κεφαλαίο μετά από τελεία).
 • Κάνει λάθη ενώ γνωρίζει τους γραμματικούς κανόνες.
 • Τα γράμματά του είναι δυσανάγνωστα.
 • Δεν μπορεί να αντιγράψει γρήγορα και σωστά από τον πίνακα.
 • Στην έκθεση έχει τηλεγραφικό λόγο, κακή σύνταξη, επαναλήψεις.

Μαθηματικά

 • Αντιστρέφει αριθμούς (π.χ. 9, 6).
 • Δυσκολεύεται στις αριθμητικές έννοιες (π .χ λιγότερα-περισσότερα).
 • Δυσκολεύεται να κάνει πράξεις.
 • Δε θυμάται την προπαίδεια.
 • Ξεχνάει τα κρατούμενα.
 • Ενώ εκτελεί μία πράξη, ξεχνάει τι πράξη κάνει.
 • Δυσκολεύεται να λύσει προβλήματα.

Στο σχολείο

 • Την ώρα του μαθήματος αφαιρείται, δεν προσέχει.
 • Είναι ανήσυχος, δε συγκεντρώνεται.
 • Δε θυμάται (π .χ ημερομηνίες, ονόματα)
 • Δυσκολεύεται να ακολουθήσει σύνθετες προφορικές οδηγίες.
 • Αποφεύγει να συμμετέχει στο μάθημα.
 • Προσπαθεί να προσελκύσει την προσοχή με αρνητικό τρόπο.

Στο σπίτι

 • Χρειάζεται πολύ χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσει το γραπτό του.
 • Αποφεύγει και παραπονιέται για το διάβασμα/το γράψιμο/τα μαθηματικά.
 • Κουράζεται πολύ γρήγορα όταν διαβάζει/γράφει/κάνει τα μαθηματικά.
 • Αποσπάται εύκολα η προσοχή του όταν διαβάζει/γράφει/κάνει τα μαθηματικά.
 
 
 
Κέντρο λογοθεραπείας - εργοθεραπείας Ανάπτυξη Λόγου & Μάθησης