Αίτηση για θέση εργασίας

Παιδοψυχιατρική εκτίμηση - παρακολούθηση


Όταν κρίνεται απαραίτητη η παιδοψυχιατρική διάγνωση και η συμμετοχή του παιδοψυχίατρου στο θεραπευτικό σχεδιασμό, τότε ο Παιδοψυχίατρος:

  • Θέτει τη διάγνωση μέσω κλινικής συνέντευξης, παρατήρησης, εξέτασης των ψυχικών λειτουργιών και αξιολόγησης της λειτουργικότητας του παιδιού ή του εφήβου.
  • Παραπέμπει σε συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων για τις αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις και χορηγεί φαρμακευτική αγωγή όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
  • Παρακολουθεί την εξέλιξη των παιδιών, έχει συναντήσεις με τους γονείς, ελέγχει την ποιότητα των υπηρεσιών της διεπιστημονικής ομάδας.