Αίτηση για θέση εργασίας

Υπηρεσίες

Οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που παρέχει, βασισμένο στην πολυετή του πείρα, το άρτια εξειδικευμένο προσωπικό του κέντρου λογοθεραπείας – εργοθεραπείας Ανάπτυξη Λόγου και Μάθησης στις Αχαρνές είναι οι ακόλουθες: